BOŚ w ciągu roku zmniejszył swój ślad węglowy o blisko połowę

Wiele firm mówi na temat redukcji śladu węglowego. Warto więc docenić tych, który zmiany zaczynają do siebie. Fajnym przykładem jest Bank Ochrony Środowiska, który poinformował, że zmniejszył emisję gazów cieplarnianych związana z działalnością banku o 49 proc. Główny wpływ na to miało przejście banku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.