Dekarbonizacja na co dzień

Czy można żyć ekologicznie w mieście? Tak! Redukcja naszego śladu węglowego może być prostsza niż nam się wydaje. I nie trzeba od razu korzystać z dużych programów inwestycyjnych. Okazuje się bowiem, że dekarbonizacja możliwa jest nawet w mieszkaniu. Większość promowanych programów wspierających termomodernizację dedykowana jest budownictwu jednorodzinnemu.

„Trudno powiedzieć”, czyli cele zrównoważonego rozwoju w praktyce

Cele Zrównoważonego Rozwoju – nadal niewiele o nich wiemy i nie jesteśmy w stanie ocenić, jak różne podmioty (organizacje naukowe, UE, rządy, biznes) je realizują. Często nawet nie wiemy co robi w tym obszarze nasz pracodawca. Cele Zrównoważonego Rozwoju – jest ich 17 i dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin życia. CSR Consulting wspólnie z Bankiem BNP Paribas postanowili zapytać Polaków o znajomość celów, ich definicji i wdrażania w otaczającym świecie.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – najlepiej zmiany zacząć od siebie

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata. Od biznesu oczekują większego zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie i jakość życia to, w opinii respondentów, cel Agendy 2030, na który każdy z nas ma największy wpływ. Takie są wnioski z badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas.