17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – najlepiej zmiany zacząć od siebie

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata. Od biznesu oczekują większego zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie i jakość życia to, w opinii respondentów, cel Agendy 2030, na który każdy z nas ma największy wpływ. Takie są wnioski z badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas.