„Trudno powiedzieć”, czyli cele zrównoważonego rozwoju w praktyce

Cele Zrównoważonego Rozwoju – nadal niewiele o nich wiemy i nie jesteśmy w stanie ocenić, jak różne podmioty (organizacje naukowe, UE, rządy, biznes) je realizują. Często nawet nie wiemy co robi w tym obszarze nasz pracodawca. Cele Zrównoważonego Rozwoju – jest ich 17 i dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin życia. CSR Consulting wspólnie z Bankiem BNP Paribas postanowili zapytać Polaków o znajomość celów, ich definicji i wdrażania w otaczającym świecie.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – najlepiej zmiany zacząć od siebie

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata. Od biznesu oczekują większego zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie i jakość życia to, w opinii respondentów, cel Agendy 2030, na który każdy z nas ma największy wpływ. Takie są wnioski z badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas.