Spółka z Grupy Orlen sfinalizowała zakup farmy PV o mocy 10 MW

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) – Orlen Wind 3 – spółka wchodząca w skład Grupy Orlen – podpisała umowę przejęcia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10 MW zlokalizowanej nieopodal Wałcza w województwie zachodniopomorskim, od funduszu Forum IV FIZ i firmy Prime PV Assets, podał Orlen. Koncern posiada ponad 100 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. 

"Farma o powierzchni ponad 11 ha składa się z 18,6 tys. paneli fotowoltaicznych oraz 40 falowników, najważniejszych elementów instalacji, odpowiedzialnych za konwersję prądu stałego, wytwarzanego przez panele PV, na prąd zmienny wpuszczany do sieci i zasilający urządzenia elektryczne" – czytamy w komunikacie.

Ponadto Energa Green Development – spółka z Grupy Orlen odpowiedzialna za rozwój lądowych źródeł odnawialnych – w II kwartale rozpoczęła budowę 5 kolejnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 42 MW, podano także w materiale.

"Fotowoltaika jest ważnym kierunkiem rozwoju energetyki odnawialnej w Grupie Orlen. W ubiegłym roku portfel aktywów wytwórczych koncernu powiększył się o 64 MW mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych. Wśród najważniejszych inwestycji znajdowała się m.in. rozbudowa farm fotowoltaicznych Gryf, do 25 MW, oraz Wielbark, łącznie do 70 MW. Ponadto Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen rozpoczęła budowę farmy Mitra o mocy 65 MW. Grupa Energa kontynuuje także proces akwizycji kolejnych instalacji OZE, w tym instalacji PV i farm wiatrowych. Do największych transakcji spółki należały umowy przedwstępne zawarte z Greenvolt i Lewandpol Holding, na projekty o łącznej mocy 393 MW" – czytamy dalej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)