Grenevia miała 212 mln zł zysku netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2023 r.

Warszawa, 23.04.2024 (ISBnews) – Grenevia odnotowała 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 158 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 216 mln zł wobec 257 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 414 mln zł wobec 406 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 644 mln zł w 2023 r. wobec 1 296 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku przychody Grupy Grenevia wzrosły o 27% do poziomu 1 644 mln zł. Wzrost ten wynikał z objęcia konsolidacją za pełen okres segmentu e-mobilności, poprawy przychodów w segmencie elektroenergetyka i fotowoltaika oraz stabilnych przychodów segmentu Famur. EBITDA wyniosła 414 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 25%. Zysk netto wyniósł 144 mln zł. Na koniec 2023 r. dług netto był na poziomie 372 mln zł, co względem EBITDA stanowi 0,9x.W ramach optymalizacji struktury finansowania, w grudniu2 023 roku, został zrealizowany wcześniejszy wykup (opcja call) obligacji serii B o wartości nominalnej 200 mln zł" – napisała prezes Beata Zawiszowska w liście do akcjonariuszy.

Segment Famur (rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej) odnotował następujące wyniki:

* 1 114 mln zł przychodów zewnętrznych za rok 2023 (stabilnie rok do roku),

* 730 mln zł backlog na koniec roku 2023 (dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów),

* 498 mln zł EBITDA za rok 2023,

* brak zadłużenia netto segmentu na koniec grudnia 2023 r., wymieniono w sprawozdaniu zarządu.

Segment Elektroenergetyka (rozwiązania dla dystrybucji energii):

* 162 mln zł przychodów za rok 2023, w tym 110 mln zł od klientów zewnętrznych Grupy Grenevia,

* 129 mln zł backlog na koniec roku 2023, w tym 66 mln zł dla klientów zewnętrznych Grupy Grenevia,

* 35 mln zł EBITDA za rok 2023,

* 26 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem netto segmentu na koniec grudnia 2023 r.

Segment PV (wielkoskalowa fotowoltaika):

* 78 mln zł przychodów za rok 2023, głównie ze sprzedaży energii elektrycznej,

* 56 mln zł straty EBITDA za rok 2023, 1 143 mln zł dług netto segmentu na koniec grudnia 2023 r. (1 269 mln zł dług brutto, w tym 824 mln zł finansowanie z Grenevia),

* pozyskanie w 2023 r. prawie 200 mln zł zewnętrznego finansowania project finance.

* 210 MW farm PV przyłączonych do sieci energetycznej na 31.12.2023 r. * ~4,7 GW sumaryczna, szacowana moc portfela projektów, na różnym etapie rozwoju na koniec grudnia 2023 r., w tym ponad 0,5 GW projektów w rozwoju na rynku niemieckim,

* ponad 1,2 GW łącznej mocy projektów z warunkami przyłączeniowymi dla PV, magazynów energii i elektrowni wiatrowych.

Segment e-mobilność (systemy bateryjne dla e-mobilności i magazynów energii):

* 335 mln zł przychodów za rok 2023, -23 mln zł EBITDA za rok 2023,

* kontynuacja współpracy z Solaris Bus & Coach sp. z o.o., wzrost skali współpracy z Alexander Dennis Limited.

* 74 mln zł dług netto segmentu na 31.12.2023 r. spłata w IV kw. 2023 r. w całości finansowania udzielonego przez akcjonariuszy IMPACT (w tym Grenevia S.A.).

* ~87 mln zł łączne nakłady poniesione za 12 miesięcy 2023 r. na inwestycję w GigafactoryX, wymieniono dalej.

"Rok 2023 był kolejnym udanym okresem przekształcania się naszej spółki w holding inwestujący w zieloną transformację. Kontynuowaliśmy realizacje kierunków strategicznych przyjętych w 2021 roku, skupiając się przede wszystkim na budowie wartości naszych zielonych segmentów, tj. fotowoltaiki oraz e-mobilności, jednocześnie wdrażając nowe inicjatywy w naszych tradycyjnych obszarach działalności powiązanych z przemysłem wydobywczym, w celu zwiększania ich zaangażowania w sektorach związanych z energetyką odnawialną" – skomentowała prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 311 mln zł wobec 252 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Grenevia (dawniej: Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii(elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1 644 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)