PHN wchodzi w segment OZE; pierwsza powstanie farma PV Czerwonak o mocy 28 MW

Warszawa, 19.02.2024 (ISBnews) – Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozwija nową linię biznesową, inwestując w odnawialne źródła energii, tj. segment fotowoltaiczny, podała spółka. Pierwsza farma o mocy niemal 28 MW powstanie przy miejscowości Owińska w gminie Czerwonak w Wielkopolsce.

Produkcja energii z własnych odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie stanowić jedną z podstaw przyszłej strategii ESG spółki. Wytworzona na farmach solarnych i w instalacjach hybrydowych zielona energia zostanie wykorzystana na potrzeby energetyczne Grupy PHN. Firma otrzymała warunki przyłącza planowanej instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, kluczowy dokument, warunkujący przeprowadzenie inwestycji. Grupa PHN posiada nieruchomości pod projekty fotowoltaiczne o mocy łącznie ok. 60 MW, poinformowano.

W wybranych lokalizacjach planowane jest uruchomienie instalacji promujących rozwiązania hybrydowe, wykorzystujących nie tylko energię słońca, ale także wiatru i magazynowania energii, co pozwoli na optymalne wykorzystanie mocy przyłączeniowych, przy większej produkcji zielonej energii. Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy prawie 28 MW, powstanie na ok. 30 ha należących do Grupy PHN odrolnionych gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej w okolicach miejscowości Owińska, w gminie Czerwonak, ok. 8 km na północ od Poznania.

"Nasze inwestycje w OZE przyczynią się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, ograniczenia zużycia paliw kopalnych i pomogą naszym klientom spełnić kryteria ESG. Produkowana zielona energia powinna pokryć większość naszego zapotrzebowania, co znacząco obniży ślad węglowy, a zwłaszcza nasze koszty operacyjne w związku rosnącymi cenami energii. Inwestycję planujemy zrealizować ze środków własnych i w oparciu o finansowanie dłużne. Dzięki temu, że PV Czerwonak i kolejne nasze farmy zostaną zbudowane na gruntach własnych, niższe będą nakłady inwestycyjne oraz koszty utrzymania tych instalacji niż w przypadku konkurencyjnych projektów. Pozwoli to na wypracowanie wyższych stóp zwrotu i ewentualną komercjalizację części inwestycji" – powiedział prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Przewidywana produkcja energii z pierwszej i największej instalacji fotowoltaicznej w portfelu PHN to ok. 30 GWh rocznie. 

"Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli pochwalić się rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia. Równolegle pracujemy nad projektami kolejnych farm fotowoltaicznych, z których przynajmniej jedna będzie pracować w układzie hybrydowym z magazynem energii" – dodał członek zarządu ds. rozwoju PHN Piotr Przednowek.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)