Transformacja biznesu w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Wiele firm aktywnie wdraża rozwiązania oparte na filarach gospodarki obiegu zamkniętego oraz modele biznesowe oparte na zasadach cyrkularnych. Takie właśnie, innowacyjne działania czy pomysły nagradzane są w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 

Celem konkursu jest inspiracja przedsiębiorstw w Polsce do wyboru strategii związanych z modelem GOZ, które skutecznie zmniejszą ilość odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich wielokrotne wykorzystanie oraz zastosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Siódma edycja konkursu właśnie wystartowała. 

Surowce, na których opiera się nasza cywilizacja – jak ropa naftowa, węgiel, gaz, uran czy złoto – są nieodnawialne. Aby zapobiec ich wyczerpaniu na skalę globalną, konieczne jest odejście od modelu linearnego, czyli schematu „wyprodukuj, użyj, wyrzuć”. Zmiana tego modelu biznesowego stanowi kluczowy krok dla firm, które nie tylko chcą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, lecz także muszą szybko dostosować się do nowych uregulowań prawnych. 

– Wprowadzenie rozwiązań opartych na gospodarce obiegu zamkniętego wiąże się nieodłącznie z poprawą wizerunku firmy. W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy skupiające się na zrównoważonym rozwoju zyskują pozytywne opinie zarówno wśród konsumentów, jak i partnerów biznesowych. Przejście na model cyrkularny pomaga w budowaniu marki lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, co z kolei może wpłynąć na lojalność klientów oraz zdobycie nowych – mówi Aleksandra Surdykowska, Stena Recycling.

8 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA). Swoje projekty dotyczące gospodarki cyrkularnej mogą przesłać przedsiębiorstwa, start-upy, jak i studenci. 

W konkursie są cztery kategorie: 

  • Przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ. Kategoria dla firm, które mogą podzielić się cyrkularnymi działaniami wprowadzonymi w firmie. 
  • Przedsiębiorstwa promujące koncepcję gospodarki cyrkularnej. Kategoria dedykowana przedsiębiorstwom, które organizowały wydarzenia, akcje lub kampanie promujące ideę gospodarki o obiegu zamkniętym 
  • Start-upy, które promują lub wdrażają rozwiązania oparte na założeniach gospodarki obiegu zamkniętego. 
  • Studenci. Kategoria skierowana do studentów, którzy mają pomysł na wdrożenie rozwiązań lub promocję GOZ. 

Zgłoszenia można przesyłać do 18 lutego.