Gaz-System: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy został wpisany na listę PCI

Warszawa, 01.12.2023 (ISBnews) – Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, zgłoszony przez Gaz-System i operatorów systemów przesyłowych z Finlandii, państw bałtyckich i Niemiec, znalazł się na opublikowanej przez Komisję Europejską liście projektów PCI (ang. Projects of Common Interest – PCI), które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym, podał Gaz-System.

Planowany korytarz wodorowy biegnący przez tereny sześciu państw ma na celu zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru w regionie bałtyckim, w szczególności w Finlandii, poprzez budowę systemu rurociągów służących do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie do Polski i Niemiec, podano.

"Projekty realizowane przez Gaz-System służą integracji energetycznej systemów przesyłowych państw Europy. Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i teraz spółka stara się, aby inwestycje ważne dla Polski zostały uznane za priorytetowe w Unii Europejskiej, a tym samym mogły liczyć na wsparcie finansowe na etapie realizacji" – powiedział prezes Gaz-System Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego został wpisany na listę PCI w ramach "Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru" (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen – BEMIP Hydrogen).

"Zgodnie z zapisami rozporządzenia TEN-E projekty PCI to inwestycje mające kluczowe znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję" – czytamy dalej.

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Lista projektów PCI opublikowana przez Komisję Europejską wymaga obecnie zatwierdzenia przez Parlament Europejski, podkreślono.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

(ISBnews)