Tauron uruchomił I etap swojej największej farmy PV o docelowej mocy 100 MW

Warszawa, 30.11.2023 (ISBnews) – Tauron Polska Energia zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach – Dziećkowicach o mocy 37 MW, która powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW, podała spółka. Dzięki temu łączna moc OZE Taurona przekroczyła 600 MW.

"Elektrownia w Mysłowicach jest największą farmą fotowoltaiczną w Grupie Tauron. Zakończyliśmy pierwszy etap tej inwestycji, posadowionej na terenie dawnego składowiska odpadów paleniskowych. Co istotne, przy budowie farmy skorzystaliśmy z umiejętności i kompetencji pracowników grupy, jej głównym wykonawcą była spółka Tauron Serwis. W przyszłym roku zakończymy budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 55 MW oraz trzech farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy 120 MW. W fazie analiz mamy natomiast aktualnie kilkanaście kolejnych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego" – powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Inwestycja w Mysłowicach realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie, który dobiegł końca, zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, a zamontowane panele zajmują powierzchnię 16 hektarów.

"Dużym wyzwaniem było wykonanie przyłącza farmy, tj. podziemnej linii kablowej o napięciu 110 kV i długości ponad 5 km łączącej farmę ze stacją elektroenergetyczną 110kV zlokalizowaną w Jaworznie. W trakcie jej realizacji konieczne było wykonanie przewiertów sterowanych m.in. pod nasypem kolejowym, ulicą Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą" – dodał wiceprezes Tauron Inwestycje Wojciech Przepadło.

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pożyczką preferencyjną w wysokości 82,5 mln zł z możliwością umorzenia do 20% kosztów kwalifikowanych, tj. około 24 mln zł.

Rozpoczęły się już prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji. Obecnie podejmowane działania to: uzyskanie warunków zabudowy, pozyskanie warunków przyłączenia, wykonanie badań geologicznych gruntu mających określić sposób posadowienia elementów farmy, a także wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, podano w materiale.

Założeniem projektu budowalnego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu. Zielona elektrownia docelowo osiągnie moc niemal 100 MWp. Ta farma fotowoltaiczna w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej.

Tauron eksploatuje dziś trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 55 MW (w Jaworznie, Choszcznie i Mysłowicach), a w budowie znajduje się farma Proszówek o mocy 55 MW oraz drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy około 60 MW.

W fazie budowy znajdują się też cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 140 MW. Trzy z nich zostaną uruchomione w przyszłym roku – Mierzyn o mocy 58 MW, Gamów o mocy 33 MW i Warblewo o mocy 30 MW. Pierwszy prąd z farmy Nowa Brzeźnica (20 MW) popłynie natomiast w 2025 roku.

Zgodnie z założeniami strategii, w 2030 roku grupa będzie dysponować 1,4 GW mocy z OZE.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)