Polenergia Obrót ma umowy PPA z McDonald’s Polska warte ok. 441 mln zł

Warszawa, 30.11.2023 (ISBnews) – Polenergia Obrót – spółka zależna Polenergii – zawarła z McDonald's Polska nowy warunkowy pakiet umów PPA i PPA+ (po niespełnieniu warunku zawieszającego poprzedniego pakietu umów), który ma zostać podpisany również przez 87 franczyzobiorców McDonald's, podała spółka. Łączna wartość umów może wynieść około 441 mln zł.

Pakiet umów dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy zainstalowanej 38 MW oraz związanych z tą energią gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jak również dodatkowych wolumenów energii elektrycznej składających się łącznie na całkowite zużycie energii elektrycznej przez wszystkich kupujących.

Pakiet umów PPA i PPA+ z McDonald's został zawarty pod warunkiem zawieszającym, którym jest podpisanie go do 4 grudnia 2023 r. przez Polenergię Obrót, McDonald's oraz co najmniej 82 pozostałych kupujących (franczyzobiorców McDonald's), wyjaśniono.

"Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach pakietu umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2024 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2027 r. W zakresie sprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez FW Szymankowo oraz powiązanych gwarancji pochodzenia, planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej dotyczy określonej części wolumenu, jaki w tym okresie zostanie wyprodukowany przez FW Szymankowo będącą dedykowanym źródłem wytwórczym dla McDonald's i pozostałych kupujących. Szacowany wolumen całkowity sprzedaży w kolejnych latach obowiązywania pakietu umów PPA i PPA+ z McDonald's i wszystkimi pozostałymi kupującymi może wynieść około 200 GWh dla każdego roku. Energia wyprodukowana przez FW Szymankowo będzie sprzedawana po stałej cenie. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie pakietu umów PPA i PPA+ z McDonald's i wszystkimi pozostałymi kupującymi może wynieść około 441 mln zł. Każdy kupujący ma opcję ograniczenia swojej umowy sprzedaży na okres lat 2026 i 2027 wyłącznie do energii elektrycznej produkowanej przez FW Szymankowo wraz ze związanymi z tą energią gwarancjami pochodzenia" – czytamy w komunikacie.

Podpisanie kilkuletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcami o stabilnej pozycji finansowej jest działaniem zgodnym z przyjętą przez Grupę Polenergia długoterminową strategią komercjalizacji źródeł wytwórczych. Taki model zabezpiecza strumień przychodów realizowanych w Grupie Polenergia i uniezależnia je od mogących wystąpić wahań cen na rynku energii, podkreślono w materiale.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)