URE zatwierdził aktualizacje IRiESD dla pięciu największych OSD

Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) – Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził aktualizacje Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) dla pięciu największych OSD: Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Enea Operator, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, podał Urząd. Jedną z głównych zmian było wprowadzenie, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, pojęcia prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Prosumenci wirtualni to tacy wytwórcy, którzy produkują energię z OZE w innym miejscu niż ją zużywają, wyjaśnia URE.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej to dokument stanowiący zbiór szczegółowych zasad i uwarunkowań dotyczących korzystania z sieci Operatora. IRiESD określa uprawnienia i obowiązki podmiotów przyłączonych do sieci – odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jak również przedsiębiorstw obrotu i sprzedawców. Instrukcja ustala także zasady postępowania w przypadku nierozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

(ISBnews)