Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 18-22 września.

RYNEK OZE

Gospodarka niskoemisyjna: Szacowane wydatki z budżetu państwa na strategiczne projekty inwestycyjne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to ok. 500 mln zł rocznie, wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Premia kogeneracyjna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaproponowało maksymalne poziomy premii kogeneracyjnej na przyszły rok dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, w wysokości 324,42 zł/ MWh, a dla opalanej paliwami stałymi – 0zł/ MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2024 r., który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Premia kogeneracyjna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) proponuje, by premią kogeneracyjną mogło być objęte maksymalnie 18 mln MWh z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r., natomiast premią indywidualną – 36 mln MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem.

SPÓŁKI OZE

ML System: Koncentruje się w II półr. br. na wdrożeniu produkcyjnym na masową skalę nowych produktów – chce być w pełni przygotowana na nową rzeczywistość rynkową w związku z projektem dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), podała spółka.

ML System: Odnotował 10,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2023 r. wobec 3,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Arena.pl: Akcjonariusze zdecydowali o emisji akcji dla dotychczasowych udziałowców hiPower Europe w zamian za większościowy pakiet udziałów firmy wodorowej, podała spółka. Zdecydowali również o zmianie nazwy na hiPower Energy.

Columbus Energy: Nabył 100% udziałów w spółce Taurean, która posiada 36% udziałów w spółce Columbus Energy a.s. z Czech oraz 36% udziałów Columbus Energy Slovensko ze Słowacji. W wyniku transakcji udział Columbus Energy (bezpośrednio i pośrednio) w obu tych spółkach wzrósł do 88%. Następnie Columbus nabył pozostałe 12% udziałów w spółce Columbus Energy a.s. oraz 12% w Columbus Energy Slovensko, w wyniku czego posiada 100% udziałów w obu tych spółkach. W konsekwencji nabycia wszystkich udziałów w spółkach zależnych funkcjonujących w Republice Czeskiej i Słowacji, wygasły wcześniejsze umowy joint venture.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Elektrownia jądrowa: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydał decyzję środowiskową dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, planowanej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, podał urząd.

Elektrownia jądrowa: Westinghouse Electric Company i Bechtel podpisały umowę konsorcjalnej w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce (opartej na reaktorze jądrowym AP1000) w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu, podał Westinghouse. W przyszłym tygodniu konsorcjum oraz Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) planują podpisać umowę na usługi inżynieryjne.

EDP Renewables: EDPR otworzył oficjalnie w Wielkopolsce swoją największą w Europie elektrownię fotowoltaiczną, podała spółka. Farma fotowoltaiczna Przykona o mocy całkowitej 200 MWp jest 2. co do wielkości instalacją tego typu w Polsce, ale dzięki możliwości zwiększenia mocy o dodatkowe 40 MW ma potencjał, aby stać się największą elektrownią fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej i jedną z największych w Europie, podkreślono.

Baltic Power: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewnił łącznie 610 mln euro finansowania na rzecz projektu farm wiatrowych realizowanego przez Baltic Power, w tym 300 mln euro zostanie przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowała ISBnews wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

PGE: PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE nabyła Farmę Wiatrową Zalesie w woj. warminsko-mazurskim o mocy 24,85 MW, podała spółka. Grupa PGE po tej transakcji posiada w swoim portfelu elektrownie wiatrowe o łącznej mocy blisko 800 MW

ING BSK: Wprowadził do oferty dla klientów indywidualnych Konto Future, podał bank. Za każdy taki rachunek bank będzie co miesiąc przekazywał 10 zł na projekt wspierający zrównoważony rozwój w ramach realizowanej przez bank strategii ESG "Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność".

InPost: Powiększył swoją ekologiczną flotę elektrycznych samochodów do 1000 pojazdów, podała spółka. Ekologiczna flota InPost obejmuje też 15 ciągników siodłowych z napędem LNG. W 2022 roku blisko 30 mln paczek trafiło do adresatów za pośrednictwem auta EV InPost.

Baltic Power: Pozyskane przez spółkę Baltic Power z Grupy Orlen finansowanie zewnętrzne będzie stanowiło ok. 80% przewidywanych łącznych kosztów kapitałowych projektu budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podał Orlen. Pozostały kapitał zostanie wniesiony przez partnerów projektu.

Baltic Power: Spółka z Grupy Orlen podpisała umowy kredytowe z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, na finansowanie projektu budowy morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1 200 MW, podał Orlen. Na podstawie umów konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1 mld zł oraz 0,6 mld euro.

PKP Intercity: Podpisało list intencyjny z PGE Energetyką Kolejową i przystąpiło do programu Zielona Kolej, podał przewoźnik. List intencyjny zakłada współpracę spółek nad rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które będą służyć efektywnemu korzystaniu z energii i wspierać ochronę klimatu. Wypracowane rozwiązania mają także umożliwić PKP Intercity wykorzystywanie na większą skalę w przewozach pasażerskich energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE.

CTP: Uzyskał finansowanie w wysokości 200 mln euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na wdrożenie programu zakładającego instalację paneli fotowoltaicznych w całym europejskim portfolio parków biznesowych, podała spółka. Do 2025 roku na dachach CTParks w samej Polsce powstanie do 50 MWp elektrowni fotowoltaicznych.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)