Obniżenie emisyjności kluczem do konkurencyjności przemysłu

Zielona energia

Utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości czystej energii. To warunek obniżenia emisyjności produkcji w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu”. Jego autorami są think-tank WiseEuropa i fundacja RE-Source Poland Hub. 

– Dla konkurencyjności produkcji w Polsce kluczowe będzie zapewnienie odpowiedniej ilości czystej energii. Pozwoli to na obniżenie jej kosztu, ale też obniżenie emisyjności produkcji w Polsce. Im większy udział OZE w produkcji energii elektrycznej tym niższa emisyjność przemysłu. Emisyjność sektora energetycznego ma więc istotny wpływ na inne sektory gospodarki – mówi Krzysztof Bocian, współautor raportu „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu”. 

Zielone koło ratunkowe: rośnie presja regulacyjna

Rosnąca presja regulacyjna ze strony UE oraz sygnały cenowe z systemu handlu uprawnieniami do emisji, wzmacniają argument za koniecznością podjęcia średnio i długoterminowych inwestycji w obniżanie emisyjności przez przemysł. Brak podjęcia działań transformacyjnych będzie skutkował ryzykiem utraty konkurencyjności polskiego przemysłu.  

Obecna podatność przemysłu energochłonnego na wahania cen energii z paliw kopalnych i problemy z ich dostępnością istotnie wpływają na stabilność otoczenia gospodarczego, w którym przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzą swoją działalność. Coraz większą presję na polskich producentów wywierają też kontrahenci zagraniczni oczekujący informacji o wpływie ich działalności na środowisko. Konieczne działania związane z dekarbonizacją i zaopatrzeniem w czystą, zieloną energię trzeba podejmować teraz, a nie odkładać je na później – mówi Wojciech Lewandowski, współautor raportu. 

Działania związane z dekarbonizacją i transformacją przemysłu należy traktować jako kluczowy komponent polityki przemysłowej. Jednak jej cele powinny przede wszystkim wiązać się z zapewnieniem dla przemysłu korzystnych warunków regulacyjnych i finansowych. Powinny one pozwolić na podjęcie inwestycji w opracowanie technologii umożliwiających zmianę procesów produkcyjnych. 

– Wśród dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych największą rolę odgrywać będzie elektryfikacja procesów produkcyjnych i wykorzystanie zielonego wodoru. Konsekwencją tych działań będzie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony przemysłu. Dlatego konieczna jest koordynacja działań w tym sektorze z transformacją sektora energetycznego i odpowiednie zaplanowanie całego procesu. Natomiast już teraz przemysł energochłonny może korzystać z gwarantowanych dostaw czystej energii produkowanej z OZE poprzez rozwiązania rynkowe, takie jak umowy cPPA i przygotować się na nadchodzące w przyszłości zmiany – mówi Paweł Wróbel, dyrektor fundacji RE-Source Poland Hub oraz współautor raportu.

Produkcja wróci do Europy?

Ponosząc ciężar obniżania emisyjności polscy przedsiębiorcy mogą też skorzystać na dużej sile rynkowej i regulacyjnej UE. Ma ona możliwość oddziaływania na zachowanie podmiotów z zewnątrz. Poprzez instrumenty prawne zmierzające do zwiększenia zasięgu oddziaływania unijnych standardów środowiskowych, UE może pośrednio dążyć do wyrównywania pozycji konkurencyjnej rodzimych przedsiębiorców.  

Odpowiednie wdrożenie i wykorzystanie tych mechanizmów powinno być szczególnie korzystne dla polskich producentów. Często zajmują pośrednie miejsce w łańcuchach wartości i ich produkty mogą stanowić substytut dla importu spoza UE. Poprzez wyrównanie warunków konkurowania możliwe byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której faktycznie opłacalne stałoby się przenoszenie produkcji do UE. A to mogło by być szczególnie korzystne dla naszej części Europy. 

Pełen raport dostępny jest tutaj.