Eksport odpadów: 33 mln ton opuściło UE

Eksport odpadów

Poznaliśmy dane Eurostatu na temat importu i eksportu odpadów z krajów Unii Europejskiej w roku 2021. Do państw spoza UE kraje członkowskie wysłały 33 mln ton odpadów. To oznacza wzrost o 77 proc. w stosunku do 2004 r. Import odpadów z państw spoza UE wzrósł o 11 proc. od 2004 roku. W 2021 r. wyniósł 19,7 mln ton.

Eksport odpadów: 15 mln ton do Turcji

Turcja jest największym miejscem przeznaczenia odpadów wywożonych z UE, a ich ilość w 2021 r. wyniesie około 14,7 mln ton – ponad trzy razy więcej niż w 2004 r. i prawie połowę całkowitego wywozu odpadów. Drugim co do wielkości miejscem przeznaczenia były Indie, do których eksport wyniósł w 2021 r. prawie 2,4 mln ton. Na następnych miejscach są: Egipt (1,9 mln ton), Szwajcaria (1,7 mln ton), Wielka Brytania (1,5 mln ton), Norwegia (1,4 mln ton), Pakistan (1,3 mln ton), Indonezja (1,1 mln ton), Stany Zjednoczone (0,9 mln ton) i Maroko (0,6 mln ton).

Eksport odpadów
Eksport odpadów

W ostatnich latach Pakistan znacznie zyskał na znaczeniu jako miejsce przeznaczenia odpadów z UE. Ich ilość wzrosła z 0,1 mln ton w 2004 roku do 1,3 mln ton w 2021 roku. Z kolei eksport odpadów z UE do Chin spadł z najwyższego poziomu 10,1 mln ton w 2009 roku do 0,4 mln ton w 2021 roku.

Eksport odpadów: 20 mln ton złomu opuściło UE

W 2021 r. eksport odpadów metali żelaznych (żelaza i stali) wyniesie 19,5 mln ton. To stanowi ponad połowę (59 proc.) całego eksportu odpadów z UE. Głównym miejscem przeznaczenia była Turcja, która otrzymała 13,1 mln ton. Jest to około dwóch trzecich (67 proc.) wszystkich odpadów metali żelaznych wywiezionych z UE. Ponadto UE zaimportowała 5,5 mln ton odpadów żelaznych, z czego prawie jedna trzecia (32 proc.) pochodziła z Wielkiej Brytanii.

Eksport odpadów
Eksport odpadów

Papier: zarówno „do” jak i „z” Unii

Z UE wywożono również znaczne ilości odpadów papierowych, choć na znacznie niższym poziomie. Wyeksportowane 4,4 mln ton stanowiło 13 proc. eksportu odpadów z UE w 2021 roku. Głównym odbiorcą odpadów papierowych były Indie. Tam trafiło 1,2 mln ton (26 proc.). Następnie jest Indonezja (0,9 mln ton lub 22 proc.) i Turcja (0,4 mln ton lub 10 proc.). 

Do UE przywieziono jednak również 2,4 mln ton odpadów papierowych. Z tego najwięcej (1 mln ton, czyli 42 proc.) z Wielkiej Brytanii.

Więcej na oficjalnej stronie Eurostatu