Zielona transformacja wkracza do polskich firm 

Polacy zwracają uwagę na sposób produkcji kupowanych produktów. Już dla ok. 40 proc. z nas ważne jest czy producent przestrzega zasady zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy coraz częściej myślą o zielonej transformacji dostosowując produkcję do nowych warunków rynkowych.

41 proc. Polaków twierdzi, że zrównoważony rozwój jest ważny przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Z kolei 37 proc. respondentów deklaruje, że zwiększyło się ich zainteresowanie produktami powstającymi w zrównoważonej produkcji. Dodatkowo na preferencje klientów nakładają się regulacje unijne zawarte w tak zwanym Zielonym Ładzie. W szczególności rozwiązania ujęte w dyrektywach Fit for 55. Mają one doprowadzić do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Zielona transformacja wkracza do polskich firm.

Produkcja neutralna dla środowiska

Nieco ponad dekadę temu zaledwie 5,6 proc. wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP analizowało skutki swojej działalności dla środowiska naturalnego. Nowe regulacje europejskie, jak i oczekiwania klientów, skłaniają przedsiębiorców do przestawienia produkcji na neutralną dla środowiska. Dziś zrównoważona produkcja, polegająca na tworzeniu towarów i usług nie zanieczyszczając przy tym środowiska i oszczędzają energię oraz zasoby naturalne, stała się domeną nie tylko międzynarodowych korporacji. Coraz częściej jest wdrażana w sektorze MŚP.

 – Przestawienie przedsiębiorstwa na zrównoważoną produkcję to proces. Nie możemy oczekiwać, że w ciągu miesiąca wszystkie procesy w firmie ulegną zmianie. Jednak jak każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, tak i w przypadku zmian związanych z dostosowaniem się do założeń zrównoważonej produkcji, należy zacząć od podstaw. Warto wspomnieć, że wiele firm wyznacza cele w zakresie emisyjności, które w kolejnych latach chce osiągać. Nawet idąc dalej niwelować swój dotychczasowy ślad węglowy wiedząc, że jest to proces– tłumaczy Mieczysław Obiedziński, prezes zarządu TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., zajmującej się tematyką zrównoważonego rozwoju. 

Zielona transformacja – kluczowa jest żywność, budownictwo i transport

Według Komisji Europejskiej największy wpływ na środowisko naturalne mają sektory gospodarki powiązane z produkcją żywności, budownictwem oraz transportem. Zielona transformacja gospodarki z pewnością potrwa dekady. Jednak kluczowe jest upowszechnienie kwestii związanych z tymi zmianami i pokazanie przedsiębiorcom korzyści za nimi płynących. 

– Zrównoważona produkcja wymaga inwestycji. Zmiana na zielone technologie nie odbywa się z dnia na dzień. Kluczowe natomiast jest zdefiniowanie obszarów, w których firma powinna wprowadzić zmiany. Rozpoczęcie pracy od audytu środowiskowego z pewnością jest dobrym punktem wyjścia. Niezwykle przydatnym jest wdrożenie międzynarodowych standardów. Tu podstawowym wyznacznikiem jest norma PN-EN ISO 14001:2015. Jej podstawowym założeniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ekologicznym – wyjaśnia Obiedziński.

Wielowymiarowe korzyści

Korzyści płynące z zrównoważonej produkcji mają wiele wymiarów. Firma poprzez świadome podejście do wyzwań związanych z ekologią, osiąga cele związane z oszczędnością zużycia zasobów w tym energii elektrycznej, cieplnej oraz wody czy innych surowców.

– Aspekt ekonomiczny jest niezwykle istotny dla przedsiębiorstwa i tu warto zauważyć, że zmiana podejścia na przyjazne środowisku może przynieść nie tylko pozytywny efekt w postaci oszczędności. Także mieć bezpośredni wpływ na pozyskanie nowych klientów. Zrównoważona produkcja ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe klientów. Dodatkowo klienci zwracający uwagę na sposób powstawania produktu czy usługi są mniej wrażliwi cenowo. Trzecim zagadnieniem jest coraz istotniejsza kwestia rynku pracownika. Dziś pracownicy wybierają pracodawców i z pewnością chętniej wybiorą przedsiębiorstwo, które świadomie podchodzi do kwestii związanych z ekologią – podsumowuje Mieczysław Obiedziński.

Zrównoważona produkcja i zielona transformacja to nie jest kwesta mody. Raczej stałego trendu w transformacji gospodarek w tym sektora MŚP. Realne oszczędności i korzyści płynące z ze zmiany w podejściu do środowiska powodują, że czas zwrotu z inwestycji znacznie się skróciła a samo podejście stanowi obecnie o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.